Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl”

Zaproszenie do składania ofert

64 KBPobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

15.4 KBPobierz

załącznik nr 2 - wykaz wykonanych prac

32 KBPobierz

załącznik nr 3 - oświadczenie o dysponowaniu sprzętem

30 KBPobierz

załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy - unieszkodliwianie

19.4 KBPobierz

załącznik nr 5 - projekt umowy

91 KBPobierz