Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XVIII/16 - 31 maja 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 31 maja 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 91/XVIII/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 92/XVIII/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.     »»»

- uchwałę Nr 93/XVIII/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022    »»»

- uchwałę Nr 94/XVIII/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego    »»»