Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XVII/16 - 20 kwietnia 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 20 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 88/XVII/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Siemyśl na lata 2016-2019    »»»

- uchwałę Nr 89/XVII/16  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2016-2020    »»»

- uchwałę Nr 90/XVII/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości    »»»