Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XV/16 - 16 marca 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 16 marca 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 79/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.     »»»

- uchwałę Nr 80/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 81/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu    »»»

- uchwałę Nr 82/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego    »»»

- uchwałę Nr 83/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 84/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej    »»»

- uchwałę Nr 85/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 86/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej    »»»

- uchwałę Nr 87/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych    »»»