Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XIV/16 - 27 stycznia 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr  76/XIV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022   »»»

- uchwałę Nr 77/XIV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 78/XIV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl    »»»