Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

DN-1

66 KBPobierz

DN-1/A

39 KBPobierz

IN-1

71 KBPobierz

IN-1/A

34 KBPobierz

Uchwała Nr 68/XII/15 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

425 KBPobierz