Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

DR-1

78 KBPobierz

DR-1/A

36 KBPobierz

IR-1

64 KBPobierz

IR-1/A

32 KBPobierz

Uchwała Nr 67/XII/15 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji o gruntach

423 KBPobierz