Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram odbioru odpadów z miejsc trudnodostępnych

109 KBPobierz

Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości: Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

393 KBPobierz

Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości: Byszewo, Charzyno, Mącznik, Niemierze, Nieżyn

400 KBPobierz

Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości: Białokury, Kędrzyno, Morowo, Paprocie, Świecie Kołobrzeskie

400 KBPobierz