Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

           Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. poz. 1257) Wójt Gminy Siemyśl, udostępnia urzędowe formularze:

- PPF - Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej    »»»

- PPPr - Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej    »»»  

Wzory formularzy dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego »»» oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.