Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Ogłoszenie

3.4 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

484 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ

164 KBPobierz
186 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ

45 KBPobierz
199 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ

41 KBPobierz
200 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ

53 KBPobierz
170 KBPobierz