Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja IX/15 - 27 sierpnia 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 46/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 47/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.   »»»

- uchwałę Nr 48/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.     »»»

- uchwałę Nr 49/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.    »»»

- uchwałę Nr 50/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Siemyśl.   »»»

- uchwałę Nr 51/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie poparcia przywrócenia koncepcji budowy węzła drogowego.    »»»

- uchwałę Nr 52/IX/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.    »»»