Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 27.08.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 49)   »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 50)    »»»

- o zmianie uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 51)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 52)     »»»

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Siemyśl (druk nr 53)     »»»

- w sprawie poparcia przywrócenia koncepcji budowy węzła drogowego    (druk 54)    »»»

- w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 55)    »»»