Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja VII/15 - 26 maja 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 26 maja 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 32/VII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 33/VII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.    »»»

- uchwałę Nr 34/VII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres  dłuższy niż trzy lata.    »»»

- uchwałę Nr 35/VII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl  w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2014-2020.    »»»