Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 26.05.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»  

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 33)    »»»   

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (druk nr 34)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata. (druk nr 35)    »»»

- w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2014 - 2020. (druk nr 36)    »»»

oraz

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2014 r. (druk nr 37)    »»»

-Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014. (druk nr 38)    »»»