Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja V/15 - 25 lutego 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 25 lutego 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 22/V/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 23/V/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.    »»»

- uchwałę Nr 24/V/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.    »»»

- uchwałę Nr 25/V/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl.    »»»

- uchwałę Nr 26/V/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemyśl.    »»»