Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja IV/15 - 3 lutego 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 3 lutego 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 19 /IV/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.  »»»

- uchwałę Nr  20/IV/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy.    »»»

- uchwałę Nr 21 /IV/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.   »»»