Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja II/14 - 5 grudnia 2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 5 grudnia 2014 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 5/II/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.    »»»

- uchwałę Nr 6/II/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r.    »»»

- uchwałę Nr 7/II/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.    »»»

- uchwałę Nr 8/II/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.    »»»