Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja I/14 - 28 listopada 2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 28 listopada 2014 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 1/I/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Siemyśl.    »»»

- uchwałę Nr 2/I/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemyśl.    »»»

- uchwałę Nr 3/I/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.   »»»

- uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.    »»»