Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

BF-I.3060.1.2014

          W odpowiedzi na prośby o uzupełnienie danych do oceny finansowej Gminy Siemyśl Organizator podaje następujące informacje:
1) Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Siemyśl za 2013 r. - plik do pobrania   »»»

2) sprawozdania finansowe Rb NDS i Rb 27S za 2011 i 2012 r.
do pobrania
- Rb NDS 2011    »»»   
- Rb 27S 2011    »»»
- Rb NDS 2012    »»»
- Rb 27S 2012    »»»