Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

BF-I.3060.1.2014

          W odpowiedzi na prośby o uzupełnienie danych do oceny finansowej Gminy Siemyśl Organizator podaje następujące informacje:
1) Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Siemyśl za 2013 r. - plik do pobrania   »»»

2) sprawozdania finansowe Rb NDS i Rb 27S za 2011 i 2012 r.
do pobrania
- Rb NDS 2011    »»»   
- Rb 27S 2011    »»»
- Rb NDS 2012    »»»
- Rb 27S 2012    »»»