Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Zaproszenie do składania ofert

686 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do zaproszenia

66 KBPobierzPodgląd pliku
56 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do zaproszenia

43 KBPobierzPodgląd pliku
51 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz dokumentów do oceny finansowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 249/XLVII/14 Rady Gminy Siemyśl w sprawie emisji obligacji komunalnych.

101 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Rb-27S 2013

785 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-28S 2013

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rb-NDS 2013

170 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-Z 2013

84 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-27S 2014

732 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-28S 2014

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rb-NDS 2014

210 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-Z 2014

83 KBPobierzPodgląd pliku