Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert

686 KBPobierz

załącznik nr 1 do zaproszenia

66 KBPobierz
56 KBPobierz

załącznik nr 2 do zaproszenia

43 KBPobierz
51 KBPobierz

Wykaz dokumentów do oceny finansowej

23 KBPobierz

Uchwała Nr 249/XLVII/14 Rady Gminy Siemyśl w sprawie emisji obligacji komunalnych.

101 KBPobierz

Opinia RIO

2.5 MBPobierz

Rb-27S 2013

785 KBPobierz

Rb-28S 2013

1.1 MBPobierz

Rb-NDS 2013

170 KBPobierz

Rb-Z 2013

84 KBPobierz

Rb-27S 2014

732 KBPobierz

Rb-28S 2014

1.1 MBPobierz

Rb-NDS 2014

210 KBPobierz

Rb-Z 2014

83 KBPobierz