Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla mieszkańców gminy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE GMINY SIEMYŚL, W KTÓRYCH WYSTAWIONE SĄ POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE:

1. Sklep w m. Białokury nr 19
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 - 16.00

2. Sklep w m. Byszewo nr 23
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 21.00 ;  w niedzielę w godz. 11.00 - 19.00

3. Sklep w m. Charzyno ul. Wojska Polskiego 13
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00; w niedzielę 8.00 - 21.00

4. Sklep w m. Nieżyn nr 11
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00- 22.00; w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00

5. Sklep w m. Siemyśl ul. Malinowa 2a
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 21.00; w niedzielę w godz. 9.00-20.00

6. Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUNKTÓW  NA TERENIE GMINY SIEMYŚL, W KTÓRYCH WYSTAWIONE SĄ POJEMNIKI NA ODZIEŻ UŻYWANĄ:


1.    Miejscowość Charzyno - ul. Wodna przy stawie,
                                            - ul. Szkolna przy przystanku autobusowym.

2.    Miejscowość Niemierze - przy przystanku autobusowym.

3.    Miejscowość Siemyśl - ul. Szkolna przy Kościele.

4.    Miejscowość Trzynik - przy blokach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Nazwa i adres instalacji, do której są przekazywane odpady komunalne:
Kompostownia Korzyścienko ul. Wspólna 1 78-132 Grzybowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Wspólna 1 w Korzyścienku, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SIEMYŚL:

1.  ATF Sp. z o.o. sp.k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec

2. EKO-SERWIS Roman Elminowski
ul. Plac Zjednoczenia 4
72-320 Trzebiatów

3. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. IV Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg