Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.10.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji     »»»  

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 217)    »»»,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 218)    »»».

Obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym (druk nr 219).    »»»

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2012/2013 (druk nr 220).    »»»