Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 27.09.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 203)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 204)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 205)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 206)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 207)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 208)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 209)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 210)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 211)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 212)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (druk nr 213)    »»»

i

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (druk nr 214)    »»»