Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

 

Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych.

Informacje o nadaniu numeru konta zostały przekazane, w formie pisemnej, każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informację o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego można również uzyskać pod numerem telefonu: 943 585 316 lub osobiście pok. nr 9 - Urszula Herdzik.

Terminy wnoszenia opłat reguluje uchwała Nr 40/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    »»»