Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy Siemyśl


 - uchwałę Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3843)  »»»


- uchwała Nr  41/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 3067)    »»»   


- uchwała Nr 40/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 2696)   »»»


- uchwała Nr 63/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 4892)    »»»


- uchwała Nr 101/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 poz.  2704)    »»»