Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie numeru porządkowegoWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek wraz z załącznikiem.
Druk wniosku do pobrania    »»»  

OPŁATY

nie podlega opłacie

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
                                                             
Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 12 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU                                                                                                                                                Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)                                             Kazimierz Łapciak – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami – pokój nr 12, telefon 943 585 327 lub 943 588 013

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni - zawiadomienie o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.),
- rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).