Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 134/XXVI/12

12.3 MBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności § 9 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszarów oznaczonych symbolami 1.52.RM i 1.53.RM

271 KBPobierz