Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat należności z tytułu:

 

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

opłata skarbowa
02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

opłata targowa
46 8581 1030 0819 3002 0000 0000

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
90 8581 1030 0819 3003 0000 0000

opłata za miejsce grzebalne na cmentarzach oraz od wykonania nagrobka
37 8581 1030 0819 3004 0000 0000

pozostałe należności nie wymienione wyżej
76 8581 0004 0015 0819 2000 0001

UWAGA !


Wpłat z tytułu należności podatkowych oraz należności z tytułu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.