Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- projekt budżetu Gminy Siemyśl na 2013 r. (druk nr 160)    »»»

- projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2021 (druk nr 161)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (druk nr 162)   »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. (druk nr 163)    »»»