Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacja o sesji

347 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku o nieruchomości - druk 139

1.6 MBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. - druk 143

2.5 MBPobierz

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania (...) - druk 144

690 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - druk 145

492 KBPobierz

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2011/2012 - druk 146

4.1 MBPobierz