Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Projekt Uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.    »»»


Informacja Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»


Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 września 2012 r. w sprawie konsultacji w sprawie projektu uchwały.    »»»