Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 26.09.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 138),    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 139),    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (druk nr 140)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (druk nr 141)    »»»

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2012 r. (druk nr 142)    »»»